Tình hình nhập khẩu phân bón Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nhập khẩu phân bón về thị trường nội địa tiếp tục tăng cao trong 5 tháng đầu năm 2017.

Trong tháng 5/2017, lượng phân bón các loại nhập khẩu về nội địa đạt 427.000 tấn, trị giá 119 triệu USD, nâng lượng phân bón nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2017 lên 2,01 triệu tấn, với giá trị 547 triệu USD.

Như vậy, khối lượng và giá trị phân bón nhập khẩu đã tăng lần lượt gần 32% và hơn 24% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, tăng mạnh nhất là nhập khẩu phân ure với khối lượng nhập khẩu ước đạt 230.000 tấn, trị giá 60 triệu USD, tăng lần lượt hơn 22% và hơn 32% so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2016, nhập khẩu phân bón đạt 4,2 triệu tấn, trị giá hơn 1,125 tỷ USD giảm 7% về lượng và giảm 21% về trị giá so với năm 2015.

Về chủng loại phân bón nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu 5 loại, gồm: phân Ure, nhập khẩu đạt 610,3 nghìn tấn, trị giá 138,7 triệu USD; phân NPK 317,8 nghìn tấn, trị giá 128,95 triệu USD; phân SA đạt 1,037 triệu tấn với giá trị nhập khẩu đạt 121,56 triệu USD; phân DAP 805,6 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 295,9 triệu USD và phân Kali, đạt 1,009 triệu tấn với giá trị nhập khẩu đạt 288,05 triệu USD.

Việt Nam chủ yếu nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc, Nga, Indonesia.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc năm 2016 dù đã giảm 29,2% về giá trị so với năm 2015, tuy nhiên Trung Quốc thị trường chủ lực cung cấp phân bón cho Việt Nam, với số lượng là 1,919 triệu tấn, trị giá 467  triệu USD, chiếm tỷ trọng 45,72% tổng lượng phân bón nhập khẩu, đứng thứ hai là Nga với số lượng là 359,5 nghìn tấn, trị giá 119 triệu USD chiếm tỷ trọng 6,56%, tiếp theo là Indonesia, Canada, Nhật Bản và một số nước khác.

Do lượng phân bón nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh, theo đề nghị của một số doanh nghiệp trong nước, mới đây Bộ Công Thương đã có Quyết định 1682A/QĐ-BTC điều tra áp dụng thuế biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP nhập vào Việt Nam từ các nước, vùng lãnh thổ khác nhau.

liên kết website

thống kê truy cập

  • Online: 1
  • Hôm qua: 10
  • Tổng truy cập: 12063