Số liệu xuất khẩu hồ tiêu từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2017

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Lũy tiến đến hết tháng 7 năm 2017, Việt Nam xuất khẩu được 147.282 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 131.157 tấn tiêu đen và 16.125 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 809,2 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 685,5 triệu USD, tiêu trắng đạt 123,8 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2016, lượng xuất khẩu tăng 21,05% tương đương 25.609 tấn, tuy nhiên giá trị xuất khẩu giảm 18,06% tương đương 178,41 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 7 tháng giảm 2.480 USD xuống còn 5.226 USD/tấn, tiêu trắng giảm 3.658 USD xuống còn 7.675 USD/tấn so cùng kỳ năm trước.

liên kết website

thống kê truy cập

  • Online: 1
  • Hôm qua: 11
  • Tổng truy cập: 12064